Skatteopplegget for 1988 Lovendringer ( toppskatt) ( helsedelsavgift) ( lån til ansatte) ( livrenter) ( pensjonsforsikring) ( bolig) ( besøksreiser) ( bilbeskatning) ( skattefordelingsfondet) ( folketrygd)

Ot.prp. nr. 7, innst. O. nr. 5, besl. O. nr. 4-7, besl. L. nr. 1, besl. O. nr. 27 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet