Endringer i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

St.meld. nr. 56, innst. S. nr. 264 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet