Representantforslag om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss

Dokument 8:77 S (2016-2017), Innst. 434 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Knut Arild Hareide, Liv Signe Navarsete, Torgeir Knag Fylkesnes, Trine Skei Grande Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp), (SV), (KrF), (V) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 434 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2017