Internasjonale valutaforhold og verksemda i Det internasjonale valutafondet

St.meld. nr. 60 for 1986-87, innst. S. nr. 100 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet