Norsk Medisinaldepots organisatoriske og driftsmessige forhold (NMD)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet