Forslag fra stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde datert 14. oktober 1987 om salg av aksjer i Norsk Hydro a/s og Norol

Dokument nr. 8:3, innst. S. nr. 71 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet