Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1988

Innst. S. nr. 2 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet