Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1986. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker

Dokument nr. 1, innst. S. nr. 158 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet