A) Lov om lønnsplikt under permittering B) Lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd ( syke- fødselspenger) ( adopsjon)

Ot.prp. nr. 11, innst. O. nr. 50, besl. O. nr. 61-62 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet