Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1986 - 30. juni 1987

St.meld. nr. 6, innst. S. nr. 150 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet