Tilbakekalling av St. prp. nr. 121 for 1986-87. Produktavgifta i fiske-, småkval- og selfangstnæringa. Sjukepengeordninga for fiskarar og fangstfolk

St.meld. nr. 12, innst. S. nr. 15 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet