Lov om endring i lov om dokumentavgift av 12. desember 1975 nr. 59

Ot.prp. nr. 10, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 10 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet