Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1987 vedrørende Telekommunikasjoner

St.prp. nr. 20, innst. S. nr. 23 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet