Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet m.v. for 1988

St.prp. nr. 15, innst. S. nr. 43 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet