Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1987 vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, Jernbanetransport og Post

St.prp. nr. 22, innst. S. nr. 24 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet