Tilleggsbevilgninger under Miljøverndepartementets kap. 1427, 4427 og 1448 på statsbudsjettet for 1987

St.prp. nr. 30, innst. S. nr. 50 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet