Statens samlede engasjement i petroleumsvirksomheten i 1988

St.meld. nr. 14, innst. S. nr. 139 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet