Beretning fra Riksrevisjonen om kontroll med Olje- og energidepartementets forvaltning av statens eierinteresser i Statoil og Norol. Mongstad-prosjektet. Samt brev fra Statoil til Riksrevisjonen

Innst. S. nr. 109 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet