Endringer i forslag til vedtak om formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1987. Innføring av statsskatt for sparebanker

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 9, Budsjett-innst. S. nr. 13 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet