Endringer i budsjettforslaget for 1988 under kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 11, Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet