Endringer på statsbudsjettet for 1987 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 32, innst. S. nr. 51 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet