Høve til å omrekna kostprisen ved skattlegging av inntekt i samband med visse avhendingar av fast eigedom og rettar over slik eigedom i 1988

St.prp. nr. 38, innst. S. nr. 54 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet