Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1987 på noen kapitler under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 42, innst. S. nr. 48 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet