Inngåelse av avtale med Høyteknologisenteret i Bergen A/S om leie av lokaler til Universitetet i Bergen

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 35 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet