Arbeidstidsreformer i politiet og lensmannsetaten - budsjettmessige konsekvenser i 1987

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 63 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet