Endring av lønnsbevilgninger for 1988 og økning av inntektsbevilgningene som følge av oppgjøret med Kongsberg Våpenfabrikk A/S

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 7 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet