Skattlegging av gasskraftverk m.v. Om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av inntekt og formue ( skatteloven) ( naturgass)

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 75, besl. O. nr. 80 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet