Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet datert 9. desember 1987 om søknad fra fiskebåtreder Svein Pedersen om å få kondemnere M/S Ishav i stedet for M/S Helnes

Dokument nr. 8:11, innst. S. nr. 106 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet