Endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 25, innst. O. nr. 29, besl. O. 28 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet