Den norske stats oljeselskap A/S. Tiltredelse av drivverdighet for Heidrun-feltet

St.prp. nr. 36, innst. S. nr. 75 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet