Forslag fra stortingsrepresentant Arne Alsåker Spilde datert 11. desember 1987 om endringar i jord- og konsesjonslovgivinga i samband med statens forkjøpsrett ved kjøp og salg av landbrukseiendomar

Dokument nr. 8:12, innst. S. nr. 101 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Alsåker Spilde Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet