A/S Vaksdal Mølles virksomhet i 1985-86 m.v.

St.meld. nr. 26, innst. S. nr. 123 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet