Omstrukturering ved A/S Horten Verft og A/S Kongsberg Våpenfabrikk

St.meld. nr. 28, innst. S. nr. 163 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet