Beretning fra Riksrevisjonen om kontroll med Kultur- og vitenskapsdepartementets tilsyn med virksomheten til studentsamskipnadene i 1986

Innst. S. nr. 107 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet