Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene

St.meld. nr. 25 (1996-97), Innst. S. nr. 258 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.06.1997 Innst. S. nr. 258 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1997