Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1986 av statens interesser i: Den Norske Industribank A/S Norges Kommunalbank

Innst. S. nr. 131 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet