Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1986 av statens interesser i: A/S Kongsberg Våpenfabrikk. Raufoss A/S A/S Horten Verft. Norsk Jernverk A/S Norsk Koksverk A/S. DNN Industrier A/S Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S Fosdalen Bergverks-Aktieselskab. A/S Olivin Sulitjelma Bergverk A/S. A/S Bjørnøen Kings Bay Kull Comp. A/S

Innst. S. nr. 114 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet