Søknad fra Kirsten Ullbæk Selvik, Oslo, om å bli naturalisert norsk borger

Innst. S. nr. 102 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet