Representantforslag om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

Dokument 8:77 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Willfred Nordlund Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang