Representantforslag om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

Dokument 8:77 S (2017-2018), Innst. 325 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Willfred Nordlund Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.05.2018 Innst. 325 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer. - Det ble vedtatt at regjeringen skal foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann under 2 kvadratkilometer. Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2018