Representantforslag om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

Dette dokument

  • Representantforslag 77 S (2017–2018)
  • Fra: Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Holtålen kommunes forskrift om bruk av elmotor i båt på vann under to kvadratkilometer ble opphevet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med henvisning til bestemmelsene i motorferdselloven og begrunnet med at det ikke foreligger særlige grunner i kommunens forskrift. I lovens bestemmelser heter det at bruk av motor på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer likevel skal være tillatt når det foreligger særlige grunner. Nødvendig transport til hoteller, hytter og turistattraksjoner som ligger slik til at de er avhengige av båt, er nevnt som særlige grunner.

Holtålen kommune begrunnet sin forskrift med at bruk av elmotor på mindre vann vil bidra til å fremme fritidsfiske og friluftsliv og dermed også ha betydning for reiselivet.

Motorferdselloven er endret slik at det er gitt en generell tillatelse til bruk av elsykkel i utmark. Fra statsråden i Klima- og miljødepartementet er det uttalt at dette er positivt for folkehelsen ved at flere kommer ut i naturen. Det samme vil gjelde ved at det kan brukes elmotor i båt på mindre vann. Elmotor for både båt og sykkel er støysvak, forurenser ikke og egner seg derfor til bruk i utmarksområder som ønskes skjermet for støy og negativ miljøpåvirkning.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark som åpner for bruk av elektriske båtmotorer med begrenset effekt i vann som er mindre enn to kvadratkilometer.

29. november 2017

Heidi Greni

Willfred Nordlund

Ole André Myhrvold