Endringer i statsbudsjettet 1988 under kap. 716 Barnesykehus i forbindelse med at Staten overtar det fulle driftsansvar for Barnesykehuset i Hokksund

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet