Lov om opphevelse av lov av 21. mars 1947 nr. 2 om skattlegging av sjømenn m.v.

Ot.prp. nr. 62, innst. O. nr. 93, besl. O. nr. 95-100 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet