Ekstraordinære økonomiske tiltak til kystflåten i 1988

St.prp. nr. 138, innst. S. nr. 319 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet