Endringer av bevilgningene til fellesfinansiert/bilateralt finansiert bygge- og anleggsvirksomhet i Norge i 1988

St.prp. nr. 92, innst. S. nr. 185 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet