Nordisk samarbeid

Meld. St. 11 (2017-2018), Innst. 320 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2018 Innst. 320 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget drøftet en stortingsmelding om nordisk samarbeid for 2017. Stortinget merket seg at det nordiske samarbeidet har bred folkelig støtte, at oppslutningen øker og ga anerkjennelse til Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2018