Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri

Dokument 8:122 S (2017-2018), Innst. 264 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 264 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri.Stortingets flertall, bestående av representantene fra H, FrP, V og KrF, stemte i mot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2018