Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri

Dokument 8:122 S (2017-2018), Innst. 264 S (2017-2018)

Vedtak 765

Dokument 8:122 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri – vedtas ikke.