Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 8. mai 2018

Geir Pollestad

Terje Aasland

leder

ordfører