Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1988 vedrørende Sivil luftfart

St.prp. nr. 79, innst. S. nr. 160 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet