Lov om endringer i lov 18 mai 1979 nr 18 om foreldelse av fordringer

Ot.prp. nr. 46, innst. O. nr. 85, besl. O. nr. 104 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet